ΕΓΓΥΗΣΗ

Παρέχουμε 24 μήνες εγγύηση προϊόντος (2 χρόνια) για ελαττώματα για όλους τους πελάτες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή – Τσεχική νομοθεσία.

Σέρβις επισκευής με εγγύηση 2 ετών

Θα σας στείλουμε επίσης δωρεάν το επισκευασμένο προϊόν που έχετε αλλάξει εντός της περιόδου εγγύησης.

Για να διεκδικήσετε την εγγύηση, ακολουθήστε αυτές τις πολιτικές:

🛍️ Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

🛑 Το προϊόν δεν πρέπει να έχει υποστεί ζημιά από ακατάλληλη χρήση, χειρισμό ή αποθήκευση.

🔧 Το προϊόν δεν πρέπει να έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

💼 Η εγγύηση δεν καλύπτει κανονική φθορά ή αναλώσιμα είδη (όπως μπαταρίες, λαμπτήρες κ.λπ.).

🧾 Ο πελάτης πρέπει να προσκομίσει απόδειξη αγοράς, όπως απόδειξη ή τιμολόγιο, προκειμένου να υποβάλει αξίωση βάσει της εγγύησης.

Σέρβις μετά την εγγύηση

Παρέχουμε σέρβις μετά την εγγύηση. Είμαστε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής για εξορύκτες ASIC στην Ευρώπη. Αυτή η υπηρεσία πληρώνεται αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη τιμή στην Ευρώπη με τα καλύτερα αποτελέσματα.

🔧 Προσφέρετε υπηρεσίες επισκευής για προϊόντα που δεν καλύπτονται πλέον από την εγγύηση, με χαμηλότερο κόστος από τον αρχικό κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

💡 Πουλήστε ανταλλακτικά για προϊόντα που δεν καλύπτονται πλέον από την εγγύηση, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες ή άλλα εξαρτήματα, σε χαμηλότερο κόστος από τον αρχικό κατασκευαστή.

📞 Προσφέρετε τεχνική υποστήριξη για προϊόντα που δεν καλύπτονται πλέον από την εγγύηση, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω email, με χαμηλότερο κόστος από τον αρχικό κατασκευαστή.

💻 Προσφέρετε υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας, όπως απομακρυσμένη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων, για να βοηθήσετε τους πελάτες με τα προϊόντα τους, με χαμηλότερο κόστος από τον αρχικό κατασκευαστή.

🛠 Προσφέρετε υπηρεσίες συντήρησης και καθαρισμού για προϊόντα που δεν καλύπτονται πλέον από την εγγύηση, με χαμηλότερο κόστος από τον αρχικό κατασκευαστή.

♻️ Προσφέρετε υπηρεσίες ανακύκλωσης για προϊόντα που δεν καλύπτονται πλέον από την εγγύηση, επιτρέποντας στους πελάτες να απορρίπτουν τα παλιά τους προϊόντα με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, με χαμηλότερο κόστος από τον αρχικό κατασκευαστή.