Καταπολέμηση της απάτης, της παραχάραξης και της πλαστογραφίας

Στην Kentino, δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση της δόλιας δραστηριότητας σε σχέση με τα προϊόντα μας.

 

 

Για να αποτρέψουμε την κακή χρήση και την απάτη του ονόματος και της επωνυμίας μας, δείχνουμε δημόσια όλα τα λογότυπά μας και τις επίσημες φόρμες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Kentino και τους υπαλλήλους μας.

Τα τρέχοντα λογότυπά μας χρησιμοποιούνται από τις 9 Φεβρουαρίου 2022

Ιστορικό και αλλαγές του λογότυπου μας

Με τα χρόνια έχουμε αναπτυχθεί εκθετικά, όπως και τα λογότυπά μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορείτε να συναντήσετε ένα έγγραφο που φέρει ένα από τα προηγούμενα λογότυπά μας.

Το νεότερο λογότυπο μας (στα δεξιά) χρησιμοποιείται από τις 9.2.2022. Εάν δείτε κάποιο νομικό έγγραφο που φέρει κάποιο από τα παλαιότερα λογότυπά μας, αναφέρετε το αμέσως σε εμάς, καθώς μπορεί να πρόκειται για σοβαρή περίπτωση απάτης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!