Το Handshake είναι μια αποκεντρωμένη, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων και blockchain που χρησιμοποιεί τον ίδιο αλγόριθμο εξόρυξης με το Bitcoin. Το ASIC miner for Handshake είναι μια εξειδικευμένη συσκευή υλικού που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την εξόρυξη του κρυπτονομίσματος Handshake, παρέχοντας υψηλότερους ρυθμούς κατακερματισμού και ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με υπολογιστές γενικής χρήσης. Αυτό καθιστά τους εξορύκτες ASIC ένα σημαντικό εργαλείο για όσους θέλουν να επωφεληθούν από την εξόρυξη Handshake.

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα